• Basisschool De Tweemaster - kleinschalig
 • Basisschool De Tweemaster - toekomstgericht
 • Basisschool De Tweemaster - kanjerschool
 • Basisschool De Tweemaster - goede resultaten
 • Basisschool De Tweemaster - Engels in alle groepenDe Tweemaster is een kleinschalige, vooruitstrevende basisschool in de wijk Buitenoord in Barendrecht.

Kinderen uit de buurt, maar ook van de aangrenzende wijken komen bij ons naar school. U bent van harte welkom om eens een kijkje te komen nemen. U kunt uw kind aanmelden door contact op te nemen met Marja Faber, directeur van De Tweemaster. Er wordt dan een intakegesprek en een rondleiding gepland. U kunt ook onderstaand aanmeldformulier uitprinten en invullen, en dit afgeven op onze locatie. We nemen daarna z.s.m. contact met u op.

Aanmeldformulier

Onze missie luidt: goed leren zorgen voor jezelf en de ander. Wij zorgen ervoor dat de kinderen op alle gebieden veel kennis en vaardigheden opdoen. Naast lezen, rekenen, taal en de zaakvakken is ons onderwijs gericht op de creatieve vakken en de sociaal-emotionele ontwikkeling.
Vanaf groep 1 t/m groep 8 wordt er structureel aandacht besteed aan Engels.
Door gebruik te maken van de nieuwste methodes en het aanleren van de 21e eeuwse vaardigheden bereiden we onze kinderen voor op hun toekomst. We vinden het belangrijk dat kinderen ervaring opdoen met de digitale middelen maar ook het werken uit boeken en het schrijfonderwijs krijgt bij ons voldoende aandacht.
“Onze leerlingen waarderen onze school met een 8,6!” Klik hier voor onze score bij het RTL scholenonderzoek 2019.

Rondleiding door het gebouw

ONDERWIJS VANAF 3,5 JAAR
ERASMUSKLAS
CREATIVITEIT
ONDERWIJS WAAR BARENDRECHT TROTS OP IS
 • Barbara Bek-Van Dijkhuizen

  Het team van Basisschool De Tweemaster bestaat uit gepassioneerde en professionele leerkrachten die het beste met uw kind voor hebben. Ze verstaan hun vak en zijn dagelijks bezig om de kwaliteit van het onderwijs hoog te houden. Op Basisschool De Tweemaster werken zowel jonge als ervaren leerkrachten. Daardoor ontstaat er een sterke dynamiek waarbij er voortdurend ingespeeld wordt op ontwikkelingen die van invloed zijn op het succes van onze leerlingen.

 • Barbara Bek-van Dijkhuizen

  Barbara Bek-van Dijkhuizen

  Waarnemend directeur

 • Juf Judith

  Juf Judith

  Leerkracht groep 1,2 a

  Intern begeleider groep 1/2, MR-lid en vertrouwenspersoon
 • Juf Meliana

  Juf Meliana

  Leerkracht groep 1,2 a

 • Juf Laura

  Juf Laura

  Leerkracht groep 1,2 b

 • Juf Saskia

  Juf Saskia

  Leerkracht groep 1,2 b

 • Juf Bernadette

  Juf Bernadette

  Leerkracht groep 3

 • Juf Arlette

  Juf Arlette

  Leerkracht groep 4

  Intern begeleider groep 3 t/m 8, MT-lid, Kanjertrainingcoördinator en pestcoördinator
 • Meester Ronald

  Meester Ronald

  Leerkracht groep 4

  ICT-coördinator
 • Juf Lizette

  Juf Lizette

  Leerkracht groep 5

  Leescoördinator
 • Juf Lente

  Juf Lente

  Leerkracht groep 5

 • Juf Anke

  Juf Anke

  Leerkracht groep 6

  MT-lid, MR-lid en Kanjercoördinator
 • Juf Manon

  Juf Manon

  Leraar in opleiding groep 6

 • Juf Amy

  Juf Amy

  Leerkracht groep 7

 • Juf Madelon

  Juf Madelon

  Leerkracht groep 8

  Stagecoördinator
 • Juf Sanne

  Juf Sanne

  Leerkracht groep 8

  MR-lid en onderwijs- & innovatiecoördinator
 • Juf Eda

  Juf Eda

  Onderwijsassistent

 • Habibe

  Habibe

  Administratie

 • Juf Kim

  Juf Kim

  Gymleerkracht

 • Meester Duuk

  Meester Duuk

  Sport en spel begeleider

Kindcentrum NOVAKindcentrum NOVA

Kindcentrum NOVA

Onderwijs én kinderopvang: Basisschool De Tweemaster maakt onderdeel uit van Kindcentrum NOVA, een samenwerking met o.m. Kibeo Kinderopvang en Stichting De Overblijf.

De Tweemaster en Kibeo werken al enige tijd met elkaar samen. Hieruit is de gedachte ontstaan om de krachten en expertise van deze twee professionele organisaties te bundelen en een Kindcentrum te vormen. Stichting De Overblijf en Eveline Steinhart zijn ook partners binnen ons Kindcentrum. Kindcentrum NOVA locatie de Tweemaster, een vertrouwde plek waar kinderen van 7.00u – 18.30u welkom zijn en waar onderwijs en opvang naadloos in elkaar overgaan. Er is sprake van een gezamenlijke missie en visie met een ononderbroken ontwikkelingslijn voor kinderen van 0 t/m 12 jaar. Kindcentrum NOVA, nova betekent nieuwe ster, een toepasselijke naam voor een organisatie waar kinderen hun talenten kunnen ontplooien en stralend de dagen doorbrengen.

Lees meer

Voortgezet onderwijsVoortgezet onderwijs

Voortgezet onderwijs

Basisschool De Tweemaster is de natuurlijke partner van het Dalton Lyceum, de Focus Beroepsacademie en het OZHW Groen College

Deze scholen vallen onder hetzelfde bestuur: de Onderwijsgroep Zuid-Hollandse Waarden (OZHW). De overgang van de basisschool naar het voortgezet onderwijs is een belangrijke stap in een kinderleven. Om deze voor de leerling zo goed mogelijk te begeleiden, organiseren wij met onze OZHW partnerscholen in het voortgezet onderwijs de zogeheten ‘warme overdracht’. Door de samenwerking proberen we zoveel mogelijk vorm te geven aan één leerlijn.

Lees meer

Onze partners

 • OZHW
  Basisschool De Tweemaster maakt deel uit van de Onderwijsgroep Zuid-Hollandse Waarden. Binnen deze onderwijs groep vallen scholen van zowel primair als voortgezet onderwijs waardoor de doorgaande lijn sterk is.
 • Kibeo kinderopvang
  Op Basisschool De Tweemaster zijn uitstekende mogelijkheden tot voor- en naschoolse opvang, en peuteropvang. Wij werken dan ook nauw samen met Kibeo Kinderopvang, dat een lokaal in ons gebouw heeft. In dit lokaal is drie ochtenden een peutergroep gevestigd en een ochtend voor Victor de Verkenner.
 • Stichting De Overblijf
  De overblijf moet voldoen aan een aantal basisvoorwaarden. Belangrijk is dat de sfeer tijdens het eten prettig is, dat het overblijven gestructureerd verloopt en dat de kinderen zich thuis voelen. Er is een goede afstemming tussen de school en de overblijf.
 • DLB
  Het Dalton Lyceum Barendrecht is een openbare school waar je terecht kunt voor vwo (atheneum en gymnasium), havo en mavo. De school hanteert de uitgangspunten van het daltononderwijs, waarbij de leerling centraal staat.
 • OZHW Groen College
  Het Groen Onderwijs is een actieve richting waarmee je op weg bent naar bijvoorbeeld een baan als dierenartsassistent, hovenier, machinist of verpleegkundige. Welke kant je ook kiest, bij OZHW groen college ben je aan het juiste adres.
 • Focus Beroepsacademie
  De Focus Beroepsacademie heeft gekozen voor gepersonaliseerd leren. Een unieke aanpak waarbij de ambities en leerdoelen van ieder individu centraal staan. Zodat zij meer kunnen bereiken dan ze zelf ooit hadden durven dromen.
 • Gemeente Barendrecht
  De school werkt nauw samen met de gemeente Barendrecht. Zo biedt de gemeente jeugdhulp aan kinderen en ouders die dit nodig hebben. De gemeente is verantwoordelijk voor de zorg aan jongeren met een beperking. Ook werkt de school nauw samen met het wijkteam. Dit team geeft advies op maat, begeleiding en / of het regelen van specialistische hulp voor kinderen en ouders. Verder werkt de school samen met leerplicht. Kinderen zijn vanaf 5 jaar verplicht naar school te gaan, maar soms is bijzonder verlof of vrijstelling mogelijk.
We maken gebruik van cookies om onze website optimaal te laten werken. Met het gebruik van onze diensten geef je ons toestemming om cookies te gebruiken.