Toekomstgericht

We bereiden onze kinderen voor op hun toekomst door gebruik te maken van de nieuwste methodes en het aanleren van de 21e eeuwse vaardigheden

Onder de 21e eeuwse vaardigheden vallen de volgende onderdelen:
Creativiteit, kritisch denken, probleemoplossend vermogen, communiceren, samenwerken, digitale geletterdheid, sociale en culturele vaardigheden en zelfregulering.

Creativiteit
bedenken van nieuwe ideeën en deze kunnen uitwerken en analyseren. 

Kritisch denken
kunnen formuleren van een eigen, onderbouwde visie of mening. 

Probleemoplosvaardigheden
(h)erkennen van een probleem en tot een plan kunnen komen om het probleem op te lossen. 

Communiceren
effectief en efficiënt overbrengen en ontvangen van een boodschap. 

Samenwerken
gezamenlijk realiseren van een doel en anderen daarbij kunnen aanvullen en ondersteunen. 

Digitale geletterdheid
effectief, efficiënt en verantwoord gebruik van (informatie) technologie. Hierbij gaat het om ict-(basis)vaardigheden (waaronder computational thinking), mediawijsheid en informatie vaardigheden. 

Sociale en culturele vaardigheden
effectief leren, werken en leven met mensen met verschillende etnische, culturele en sociale achtergronden. 

Zelfregulering
realiseren van doelgericht en passend gedrag.

We maken gebruik van cookies om onze website optimaal te laten werken. Met het gebruik van onze diensten geef je ons toestemming om cookies te gebruiken.