Waar staan wij voor?

STER(K) ONDERWIJS

De Tweemaster staat voor kwaliteit van onderwijs. Onze missie luidt: goed leren zorgen voor jezelf en de ander. Wij zorgen ervoor dat de kinderen op alle gebieden veel kennis en vaardigheden opdoen. Naast lezen, rekenen, taal en de zaakvakken is ons onderwijs gericht op de creatieve vakken en de sociaal-emotionele ontwikkeling. Zelfredzaam leren zijn in de breedste zin van het woord, weten wat goed voor je is en voor de ander. Het onderwijs moet zodanig afgestemd zijn op het niveau van de kinderen dat zij stralend naar school komen om hun talenten te ontwikkelen. Aan het eind van de basisschool zijn zij goed voorbereid om de stap naar het Voortgezet Onderwijs te maken.

Onze kernwaarden zijn afgeleid van het woord 'STER' het laatste deel van TweemaSTER. STER staat voor Samen - Trots (op alle talenten) - Eerlijk – Respect - Kanjertraining

Samen
samen werken aan onderwijskwaliteit betekent voor ons samenwerken, leren van elkaar en gebruikmaken van elkaars kwaliteiten. Dit geldt voor de leerlingen en de leerkrachten. Samenwerken is één van de vaardigheden die kinderen nodig hebben om goed voorbereid te zijn op onze huidige en toekomstige maatschappij. Samen staat ook voor ouderbetrokkenheid, de contacten met ouders dragen bij tot de juiste afstemming van de onderwijsbehoeften van de kinderen. Het samenwerken met externe instanties is van wezenlijk belang als het over de juiste zorg voor de kinderen gaat.

Trots
op alle talenten - ons onderwijs is gericht op de totale ontwikkeling van de kinderen. Ieder kind is uniek en blinkt uit op zijn/haar niveau. We stimuleren kinderen door hen op een positieve manier te benaderen, we benadrukken waar ze goed in zijn. Ieder kind verdient het om trots op zichzelf te kunnen zijn en hun talenten volledig te kunnen ontplooien.

Eerlijk
 
transparant - we hebben een gezamenlijk belang en dat is dat het goed gaat met uw kind, om die reden vinden wij het belangrijk om de lijnen tussen school en thuis kort te houden. De school is laagdrempelig, ouders kunnen altijd met hun vragen bij de leerkracht of directie terecht. Ouders hebben toegang tot het ouderportaal waarin alle toetsgegevens van de kinderen opgeslagen worden. Tevens ontvangen ouders 1x in de 2 weken een nieuwsbrief per mail, hierin staan alle actuele zaken van de school vermeld. Ook op onze website en in onze schoolgids kunt u alle belangrijke informatie vinden.

Respect
op een respectvolle manier met elkaar omgaan staat hoog bij ons in het vaandel. We werken volgens de standaard normen en waarden. We vinden het belangrijk dat kinderen om leren gaan met verschillen en dat zij daar op een respectvolle manier wijze mee om kunnen gaan. Bij ons op school werken we met De Kanjertraining, kinderen leren sociale omgangsvormen en worden zich bewust van de effecten van hun gedrag. We gedragen ons zoals we zelf ook graag behandeld willen worden. Dit alles draagt bij tot een veilige leeromgeving en een goed pedagogisch klimaat.

Kanjertraining
alle medewerkers volgen de Kanjertraining, door het naleven/ toepassen van de Kanjertraining komen wij komend schooljaar in aanmerking voor de kwalificatie Kanjerschool.

We maken gebruik van cookies om onze website optimaal te laten werken. Met het gebruik van onze diensten geef je ons toestemming om cookies te gebruiken.